Home บทความแนะนำ How to การซื้อทองเก็บอย่างไร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า

How to การซื้อทองเก็บอย่างไร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า

by haraidai

การซื้อทอง

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาขอบอกวิธีการซื้อทองเก็บอย่างไร ให้เป็นการเพิ่มมูลค่า แน่นอนการซื้อทองเก็บสะสม เป็นการเก็บออมของผู้มีรายได้ประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับการออมเงิน ทองคำเป็นทรัพย์สินมีค่าเทียบเท่าเงินตรา เป็นทรัพย์สินมีค่าถาวรไม่เสื่อมสลายหรือด้อยค่าไปตามกาลเวลา ด้วยเหตุผลนี้แล้ว อย่ารอช้า ไปอ่านบทความกันเลย 101หารายได้

เคล็ดลับการซื้อทองเก็บให้มีมูลค่าเพิ่ม มีวิธีการทำอย่างไร

1. ความต้องการในการซื้อทองคำ

รู้ไหมว่าการเลือกซื้อทองในแต่ละความต้องการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน เมื่อไหร่ที่เราสามารถซื้อได้ตรงตามความต้องการทั้งประเภท และปริมาณ ถูกที่ถูกเวลา จะได้ประโยชน์ที่มาก ตัวอย่างเช่น นักลงทุนซื้อทองเพื่อได้กำไร และนักลงทุนต้องการผลตอบแทนเป็นเงินกำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขาย กับการคาดหวังว่าทองคำที่ออมสะสมจะเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับตนเอง และครอบครัวในอนาคต มูลค่ารวมทองคำที่เก็บออมหากสูงกว่าค่าเฉลี่ยเงินที่ใช้ออมทอง จะเป็นผลตอบแทนการออมทองอีกส่วนหนึ่ง

2. การเลือกซื้อทองคำ

โดยจะแบ่งออก 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ทองคำแท่งขนาดต่าง ๆ ตามบล็อกที่ใช้ผลิต นิยมซื้อขายเพื่อการลงทุนหรือเพื่อการเก็บออมเป็นสำคัญ และกับทองรูปพรรณเป็นทองที่แปรรูปออกมาเป็นเครื่องประดับ ความนิยมใช้สวมใส่เป็นเครื่องประดับสวยงามและเก็บออมไปด้วยในตัว

3. มาตรฐานความบริสุทธิ์ทองคำ

ประเทศไทยนิยมการซื้อทองคำความบริสุทธิ์ 96.50% และ 99.99% ทองคำ 96.50% เป็นทองคำมีส่วนผสมเงินและทองแดง เนื้อทองมีความแข็ง เพื่อแปรรูปเป็นเครื่องประดับ ได้ทั้งความสวยงามและความแข็งแรงทนทาน ทองคำ 99.99% เป็นทองคำค่าความบริสุทธิ์สูงสุดในบรรดาทองคำด้วยกัน ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล หลายประเทศใช้วางเป็นทุนสำรอง เพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินและการออกพันธบัตร

4. มาตรวัดน้ำหนักทองคำ

สำหรับประเทศไทยใช้มาตรวัดหน่วยเป็น “บาท” 1 บาท เท่ากับน้ำหนักทองคำ 15.244 กรัม และราคาทองคำไทยจะอิงราคาประกาศของสมาคมค้าทอง ส่วนทองคำซื้อขายกันในตลาดโลกใช้หน่วยเป็น “ออนซ์”  1 ออนซ์ เท่ากับน้ำหนักทองคำ 31.103 กรัม และทั้ง 2 แบบที่กล่าวมามีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน และใช้วิธีคำนวณและอิงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ต่างกัน

5. ค่าธรรมเนียมการซื้อทอง

สำหรับการซื้อทองจะมีการคิดค่าธรรมเนียม ต่างหากจากราคาตามน้ำหนักทอง ทองคำแท่งจะเรียกว่าค่าบล็อกจะคิด 250 – 300 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ ส่วนทองรูปพรรณเรียกว่าค่ากำเหน็จอยู่ที่ 600 – 1200 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ และก็ต้องขึ้นอยู่กับลวดลายและความยากง่ายของการทำทองรูปพรรณชิ้นนั้น ๆ

6. ปัจจัยทำให้ราคาทองคำขึ้นลง

หากสกุลเงินอ่อนค่านักลงทุนจะย้ายเงินทุนไปซื้อทองคำแทนส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น แต่หากสกุลเงินแข็งค่านักลงทุนจะถอนเงินลงทุนในทองคำไปซื้อค่าเงินหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นแทน ก็จะส่งผลให้ราคาทองคำลดต่ำลง แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายปัจจัยต่อราคาทอง  

7. การซื้อทองคำตอนไหนดี

การซื้อทองจะพิจารณาจากข้อมูลสถิติของกราฟเทคนิคราคาทองควบคู่กับปัจจัยพื้นฐาน และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ซึ่งช่วงที่ดีที่สุดคือ ช่วงที่ราคาทองลดลงถึงจุดต่ำสุดแล้วและกำลังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางขาขึ้น

ผู้สนับสนุนบทความขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment