Home บทความแนะนำ การสร้างงานคืออะไร?

การสร้างงานคืออะไร?

by haraidai
การสร้างงานคืออะไร

การสร้างงานคืออะไร?

การสร้างงานเป็นกระบวนการที่มีการสร้างงานใหม่เพื่อทดแทนหรือเสริมงานที่มีอยู่ และการสร้างงานเป็นหัวข้อใหญ่ที่มีการหารือกันในด้านเศรษฐกิจ งานชิ้นนี้จะกล่าวถึงสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงหัวข้อนี้ และตัวอย่างบางส่วนว่าเมื่อใดที่สามารถสร้างงานได้สำเร็จ

การสร้างงานเป็นคำกว้างๆ ที่สามารถกำหนดได้หลายวิธี  อาจหมายถึงจำนวนงานที่สร้างขึ้น หรือส่วนแบ่งของ GDP ที่ส่งไปยังอุตสาหกรรมการสร้างงาน หรือจำนวนคนที่ได้รับการว่าจ้างและการกำหนดการสร้างงาน  วันนี้ 101หารายได้ จะพามาดู

การกำหนดการสร้างงาน

วิธีที่ใช้กันทั่วไปในการกำหนดการสร้างงานคือการดูจำนวนงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแต่ละเดือน โดยตัวเลขของจำนวนการสร้างงานเหล่านี้สามารถผันผวนอย่างมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและอัตราการว่างงาน สิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือตัวเลขเหล่านี้มักจะรวมกันเป็นหมวดหมู่เดียว โดยจะไม่แยกย่อยว่างานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นภายในหรือภายนอก งานใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้คนและบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โมเดลธุรกิจ Internet of Things (IoT)

กระบวนการสร้างงานและมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไร

กระบวนการสร้างงานมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงานเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพราะแสดงถึงความแข็งแกร่งและสุขภาพของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่มีค่าว่าตลาดแรงงานทำงานได้ดีเพียงใด

เมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนไป จะมีการสร้างงานเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทในการสร้างโอกาสในการทำงานให้กับผู้ที่กำลังมองหางาน ด้วยระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น 

ตลาดแรงงานคาดว่าจะเปลี่ยนจากการใช้แรงงานทางกายภาพเป็นการแสวงหาความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ เช่น LinkedIn, Facebook ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว การสร้างงานจะง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ในภาครัฐและภาคธุรกิจกำลังนำ AI มาใช้ในการสร้างงานใหม่ๆ 

รัฐบาลและภาคธุรกิจมีนโยบายหลายอย่างที่พวกเขาใช้เพื่อสร้างงานใหม่ จูงใจพนักงาน และปรับปรุงเศรษฐกิจ มักจะมีการหารือเกี่ยวกับการสร้างงานโดยเน้นว่านโยบายของรัฐบาลจะบรรลุผลสำเร็จได้อย่างไร นโยบายแตกต่างกันไปในแง่ของการนำไปปฏิบัติและการดำเนินการ แต่ทุกนโยบายมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือการสร้างโอกาสในการจ้างงานสำหรับผู้ที่ต้องการพวกเขามากที่สุด การใช้ AI ในที่ทำงานกำลังเติบโตและจะเติบโตต่อไปเนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้มากขึ้น AI ได้สร้างโอกาสมากมายสำหรับงาน แต่ก็เป็นภัยคุกคามต่องานแบบดั้งเดิมบางอย่าง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีที่ผู้คนต้องการทำงาน ซึ่งเป็นการสร้างงานรูปแบบใหม่ให้กับมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนโต้แย้งว่า AI สามารถนำไปสู่การสร้างงานมากกว่าการตกงาน ตัวอย่างเช่น สามารถช่วยให้บริษัทประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยการทำงานอัตโนมัติที่ต้องใช้ข้อมูลจากมนุษย์เพียงเล็กน้อย

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment