Home บทความแนะนำ ปิรามิดทางการเงินสู่อนาคตที่มั่นคง

ปิรามิดทางการเงินสู่อนาคตที่มั่นคง

by haraidai

ปิรามิดทางการเงิน

ปิรามิดทางการเงินสู่อนาคตที่มั่นคง เมื่อได้พูดถึงการวางแผนการเงินแล้ว ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ต้องวางแผนเรื่องไหนก่อน และในวันนี้เรานั้นได้รวบรวมการวางแผนการเงิน ด้วยปิรามิดทางการเงินมาฝากทุก ๆ ท่านกัน จะทำให้การเงินเรานั้นเป็นอย่างไร มาดูกัน 101หารายได้

ปิรามิดทางการเงินแบ่งเป็น 5 ส่วน

  1. Cash Flow Management (การจัดการวางแผนใช้จ่ายและวางแผนหนี้สิน)

ปิรามิดทางการเงินส่วนแรก คือ จุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงิน เนื่องจากหากเรานั้นเริ่มต้นผิด สิ่งที่ตามมาอาจจะหมายถึงการ มีปัญหาทางการเงิน หากมีรายได้เข้ามาแต่จัดสรร รายรับ รายจ่ายไม่เป็น บริหารการเงินไม่เป็น ก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวทางการเงินได้ ดังนั้นการจัดสรรรายได้จาก 100% โดยแบ่งเป็นเงินออมและลงทุน 10% – 30% เงินก้อนแรกที่ควรมี คือ เงินสำรองฉุกเฉิน 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพื่อเป็นสภาพคล่องให้กับตัวเองและครอบครัว ส่วนภาระหนี้สินรวมไม่ควรเกิน 35% – 45% จะเป็นการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้อยู่ในสัดส่วนที่พอดี จะช่วยให้การเงินของเราเป็นระบบมากขึ้น มีหนี้สินไม่เกินความสามารถในการชำระ มีหนี้สินแต่พอดี

  1. Protection (การป้องกันความเสี่ยง)
  • การวางแผนเกี่ยวกับการประกันภัย ทรัพย์สิน ในเรื่องการประกันภัยทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถยนต์ จำเป็นที่ต้องทำประกันภัยไว้ ส่วนประกันภัยรถ อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เราอาจขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท ดังนั้นปิรามิดทางการเงินการทำประกันภัยก็จะสามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
  • การทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ ในมุมมองของปิรามิดทางการเงิน การประกันชีวิตถือเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพื่อปกป้องความมั่งคั่งของเราและครอบครัว หากหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่มีรายได้หลักต้องจากไปก่อน ยังมีภาระต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ยังต้องส่งลูกเรียน แต่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องเงิน เพื่อมาดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับครอบครัวสามารถใช้ชีวิตได้ต่อไป การทำประกันชีวิตจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
  1. Saving & Investment (การออมและการลงทุน)
  • ระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) วิธีนี้ขอแนะนำฝากธนาคาร กองทุนรวมตลาดเงิน ตราสารหนี้ระยะสั้น เน้นสภาพคล่อง
  • ระยะปานกลาง (3 – 7 ปี) วิธีนี้ขอแนะนำกองทุนรวมผสม หรือพอร์ตลงทุนความเสี่ยงระดับปานกลาง
  • ระยะยาว (7 ปีขึ้นไป) วิธีนี้ขอแนะนำแนะนำ การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บำนาญ หุ้น กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ น้ำมัน หรือพอร์ตลงทุนความเสี่ยงระดับปานกลาง – สูง
  1. Tax (การวางแผนภาษี)

ปิรามิดทางการเงินข้อนี้คือ การวางแผนการเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภท คาดการณ์เงินได้ที่รับเข้ามาในปีภาษีนั้น ๆ รวมถึงค่าลดหย่อนที่ควรรู้ 

  1. Wealth transfer (การวางแผนมรดก)

ปิรามิดทางการเงินข้อสุดท้ายคือ การทำพินัยกรรม เป็นการส่งทรัพย์สินย่อให้กับทายาท หรือบุคคลที่เราต้องการมอบทรัพย์ให้ได้รับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ลดปัญหาความขัดแย้งในอนาคต ทำให้เรามั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของเราอย่างแท้จริง

ทั้ง 5 ข้อนี้เป็นปิรามิดทางการเงิน ที่จะมาเป็นแนวทางในการวางแผนการเงิน วางแผนชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ

สนใจบทความเกี่ยวกับการทำงานติดตามใน คนขั้นเทพ

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment