Home บทความแนะนำ เพื่อการเงินที่มั่นคงชาวฟรีแลนซ์ต้องรู้

เพื่อการเงินที่มั่นคงชาวฟรีแลนซ์ต้องรู้

by haraidai

ฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์ชื่อนี้ใคร ๆ ก็ชอบเพราะเชื่อว่าหลาย ๆ คนอยากลาออกจากงานประจำเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้ออกมาทำงานฟรีแลนซ์ เนื่องจากได้มองว่าจะได้มีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องตอกบัตรเข้าออกเหมือนพนักงานออฟฟิศ แค่ทำงานให้เสร็จทันเวลาก็พอ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของฟรีแลนซ์มักมีรายได้ที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน บางเดือนได้เยอะ บางเดือนได้น้อย บางเดือนก็แทบไม่ได้เลยก็มี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางแผนและจัดการเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ นี้กัน หาคำตอบได้จากบทความนี้ได้เลย 101หารายได้

ชาวฟรีแลนซ์ต้องรู้เพื่อจะได้มีอิสระและมั่นคง

1. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายและวางแผนการใช้จ่าย

โดยปกติทั่วไปแล้ว ควรแบ่งค่าใช้จ่ายออกไป 3 ส่วนคือ ค่าใช้จ่ายคงที่ ต้องจ่ายเดือนละเท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนชำระเบี้ยประกัน เป็นต้น ต่อมาคือค่าใช้จ่ายผันแปร สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามพฤติกรรมการใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และสุดท้ายคือเงินที่เราต้องเก็บออมลงทุน ดังนั้นสำหรับรายได้ของฟรีแลนซ์ที่เข้ามาในแต่ละครั้ง ควรกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือน ส่วนที่เหลือค่อยวางแผนการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุ้มค่าเหมาะสมต่อไป

2. การสำรองเงินเผื่อกรณีฉุกเฉิน

ชาวฟรีแลนซ์ควรจะสำรองเงินไว้ให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายอย่างน้อย  6 -12 เดือน เพื่อเป็นหลักประกันของชีวิตนั่นเอง เมื่อไหร่ที่เราไม่มีงานทำ ก็ยังสามารถนำส่วนที่เราสำรองมาใช้จ่ายเป็นการทดแทนได้

3. การรู้จักใช้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม

เพราะการทำงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์ไม่มีนายจ้าง สามารถรับสวัสดิการคุ้มครองจากภาครัฐได้ด้วยการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ดังนั้นควรจะต้องศึกษาทำความเข้าใจสิทธิประโยชน์ในแต่ละทางเลือก เพื่อเลือกแพ็คเกจความคุ้มครองที่คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเรา ตัวอย่างเช่น จ่ายไป 300 บาท/เดือน สามารถรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี ได้แก่ ประสบอันตราย/เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, ชราภาพ (เงินบำเหน็จ) และยังมีกรณีสงเคราะห์บุตรด้วย แต่สำหรับใครที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนแล้ว การลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง แต่ยังประสงค์ที่จะอยู่ในระบบประกันสังคมต่อ เรานั้นสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้

4. การสร้างหลักประกันให้กับชีวิต

เพราะชาวฟรีแลนซ์ไม่เหมือนเหมือนมนุษย์เงินเดือน ดังนั้นหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงขึ้นมาคงทำให้ชีวิตตกที่นั่งลำบากไม่น้อย ดังนั้นควรแบ่งบางส่วนไปซื้อประกัน เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ เพราะฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน จึงจำเป็นต้องวางแผนเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ให้ดี จึงจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย

ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment