Home บทความแนะนำ การปลูกฝังให้ลูกออมเงิน

การปลูกฝังให้ลูกออมเงิน

by haraidai

ออมเงิน

การปลูกฝังให้ลูกออมเงิน 

เพราะการออมเงินให้ลูกไม่ได้จำเป็นจะต้องรอให้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อน ไม่ต้องรอให้มีงานหรือมีรายได้ก่อนถึงจะทำการออมได้ บทความนี้มีวิธีการปลูกฝังให้ลูกออมเงินที่จะสามารถช่วยสร้างวินัยในการออมเงินที่ดีตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ที่สำคัญยังเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูก เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับพวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต สามารถดำเนินชีวิตเมื่อเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานได้อย่างสบายยิ่งขึ้น 101หารายได้

เคล็ดลับการออมเงินสำหรับลูกในวัยต่าง ๆ 

การวางแผนการเงินควบคุมการใช้จ่ายเงิน การจดบันทึกรายรับรายจ่าย การออมเงินเป็นเรื่องปกติเป็นนิสัยที่ติดตัวต่อไป การปลูกฝังลูกเรื่องการออมเงินในแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างกัน ดังนี้

วัยอนุบาล

สำหรับลูกในวัยนี้คิดว่าเค้าอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการออมเงิน รู้แต่ว่าของต้องใช้เงินซื้อ รู้ว่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องมี เพียงแต่ยังไม่เข้าใจมูลค่าหรือตัวเลขที่อยู่บนธนบัตร เริ่มชอบเอาเงินหยอดกระปุกให้มีจำนวนเหรียญมาก ๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ปกครองจะเริ่มสอนให้รู้จักเก็บเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคต เด็กในวัยนี้มีการเรียนรู้และซึมซับสิ่งต่าง ๆ ได้เร็ว ผู้ปกครองสามารถสอนให้ออมหรือบริหารเงินอย่างง่าย ๆ ได้ เช่น เงินที่หยอดในกระปุกเก็บไว้เพื่อจ่ายค่าเรียนของหนู เพื่อให้เค้าเห็นความสำคัญของการเก็บออมเงิน

วัยประถม

สำหรับลูกในวัยนี้จะเริ่มอยากซื้อสิ่งต่าง ๆ ขนม ของเล่น ผู้ปกครองจะเป็นคนหล่อหลอมปลูกฝังพฤติกรรมวินัยการใช้เงินให้กับเด็ก เพราะเด็กจะเลียนแบบการใช้เงินของผู้ปกครอง ซึ่งในวัยนี้ผู้ปกครองควรถือโอกาสสอนการใช้จ่ายให้แก่ลูก ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อของ สอนให้รู้จักคุณค่าของสิ่งของ ฝึกให้เด็กรู้และแยกให้ออกระหว่าง ความอยากได้หรือความจำเป็นต้องใช้ เพราะพวกเราหลายคนถึงแม้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังซื้อของเพราะความอยากได้มากกว่าความจำเป็นต้องใช้ เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กได้คิดหาเหตุผล ไตร่ตรองมากขึ้นในการซื้อของและการออมเงิน

วัยมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย

สำหรับช่วงวัยรุ่นลูกจะเริ่มใช้เงินเยอะขึ้น เลือกซื้อของใช้ส่วนตัว ซื้อของตามแบรนด์ แฟชั่น มีสิ่งล่อตาล่อใจมากขึ้น วัยนี้ถือเป็นช่วงสำคัญมากที่จะต้องสอนให้มีความรับผิดชอบเรื่องการเงิน รวมทั้งให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องออมสำหรับอนาคต การให้เด็กได้มีโอกาสรับรู้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของครอบครัว รู้ฐานะทางการเงินของครอบครัว รวมทั้งมีส่วนร่วมในเรื่องการวางแผนรายจ่าย เพื่อให้เด็กได้ซึมซับและระวังการใช้จ่ายมากขึ้นและใส่ใจการออมเงิน

การสร้างวินัยการออมเงินให้กับลูกเป็นการสร้างเขาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยทางการเงินที่ดีในวันข้างหน้า

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนบทความ ล็อตโต้สด

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment